امروز 8 آذر 1399 ساعت: 11:25

مشخصات کلی

  • کدمحصول
  • 324234234
  • برند
  • برند2
  • واحد
  • متر
  • قیمت
  • ۱۷,۵۲۰ تومان

مشخصات فیزیکی

  • تست

مشخصات حرارتی

  • ماکزیمم درجه حرارت