امروز 8 آذر 1399 ساعت: 11:17

عنوان خبر در این قسمت قرار میگیرد22

عنوان خبر در این قسمت قرار میگیرد22
تصویر 1
تصویر 2
عنوان خبر در این قسمت قرار میگیرد22
تصویر 2
تصویر 1

در معرفی بهترین تجهیزات هوشمندسازی ساختمان 2019 نوبت به قفل هوشمند و سیستم امنیتی هوشمند می رسد. در این مقاله ه معرفی یک قفل هوشمند و دو سیستم امنیتی هوشمند که به گواه کارشناسان در نوع خود بهترین هستند خواهیم پرداخت

قفل هوشمندAUGUST :

این قفل جدیدترین محصول کمپانی AUGUST است. نسل سوم قفل های هوشمند AUGUST قابلیت هایی از جمله زنگ، بوق صوتی بر روی home kit و چندین قابلیت دیگر دارد که از آن جمله می توان به استفاده از تکنولوژی سنسور درب AUGUST، قابلیت اتصال به Z-wave و اتصال از طریق WIFI اشاره کرداین قفل با پوشش براق خود زیبایی قابل توجهی دارد. این قفل گران است اما بهترین نمونه ای است که تا کنون تست شده است. و اتصال از طریق WIFI اشاره کرداین قفل با پوشش براق خود زیبایی قابل توجهی دارد. این قفل گران است اما بهترین نمونه ای است که تا کنون تست شده است. و اتصال از طریق WIFI اشاره کرداین قفل با پوشش براق خود زیبایی قابل توجهی دارد. این قفل گران است اما بهترین نمونه ای است که تا کنون تست شده است.

سیستم امنیتی ADT plus :

ا خواهید شنید. این سیستم بسیار گرانتر از سیستم های امنیتی معمولی است، اما در عوض امکاناتی را به شما ارائه می دهد که هیچ سیستم دیگری در اختیار شما نمی گذارا خواهید شنید. این سیستم بسیار گرانتر از سیستم های امنیتی معمولی است، اما در عوض امکاناتی را به شما ارائه می دهد که هیچ سیستم دیگری در اختیار شما نمی گذارا خواهید شنید. این سیستم بسیار گرانتر از سیستم های امنیتی معمولی است، اما در عوض امکاناتی را به شما ارائه می دهد که هیچ سیستم دیگری در اختیار شما نمی گذارا خواهید شنید. این سیستم بسیار گرانتر از سیستم های امنیتی معمولی است، اما در عوض امکاناتی را به شما ارائه می دهد که هیچ سیستم دیگری در اختیار شما نمی گذار

سیستم امنیت خانگی Simplisafe :

ا خواهید شنید. این سیستم بسیار گرانتر از سیستم های امنیتی معمولی است، اما در عوض امکاناتی را به شما ارائه می دهد که هیچ سیستم دیگری در اختیار شما نمی گذارا خواهید شنید. این سیستم بسیار گرانتر از سیستم های امنیتی معمولی است، اما در عوض امکاناتی را به شما ارائه می دهد که هیچ سیستم دیگری در اختیار شما نمی گذارا خواهید شنید. این سیستم بسیار گرانتر از سیستم های امنیتی معمولی است، اما در عوض امکاناتی را به شما ارائه می دهد که هیچ سیستم دیگری در اختیار شما نمی گذارا خواهید شنید. این سیستم بسیار گرانتر از سیستم های امنیتی معمولی است، اما در عوض امکاناتی را به شما ارائه می دهد که هیچ سیستم دیگری در اختیار شما نمی گذار

20 شهریور 1398
دسته بندی : گروه اخبار 2
191
مرجع:
ویدئو
نظرات ثبت شده کاربران
سمانه فرهادی راد
سمانه فرهادی راد 20 شهریور 1398

fsdfsdf

1